องก์ที่ 3

รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย

ด้วยความเชื่อของขาวพุทธที่ว่า ทำดีได้ไปสวรรค์ ชนชาวสยามจึงมีประเพณีงานบุญมากมาย ที่มักจะมีงานรื่นเริง และการละเล่นต่างๆรวมอยู่ด้วย

รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย

รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย

ด้วยความเชื่อของขาวพุทธที่ว่า ทำดีได้ไปสวรรค์ ชนชาวสยามจึงมีประเพณีงานบุญมากมาย ที่มักจะมีงานรื่นเริง และการละเล่นต่างๆรวมอยู่ด้วย

องค์ อื่นๆ

  • ท่องไปในไตรภพ

    องก์ที่ 2
  • ย้อนรอยประวัติศาสตร์

    องก์ที่ 1