องก์ที่ 1

ย้อนรอยประวัติศาสตร์

เมื่อ ๗๐๐ ปีก่อน สยามเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาคเหนือ

ศรัทธา...ล้านนานคร

กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาและมหาเทวี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีลอยโคมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์

ภาคใต้

ทะเลใต้...การค้าขายโพ้นทะเล

ดินแดนทางภาคใต้ วัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม พ่อค้าจากโพ้นทะเลเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ภาคอีสาน

ตำนานปราสาทหิน

หนุ่มสาวชาวอีสาน เฉลิมฉลองเทศกาลงานบุญกันอย่างสนุกสนาน ที่หน้าปราสาทหินโบราณ อันเป็นตำนานของชาวขอม

ภาคกลาง

กรุงศรีฯ...ราชธานีที่รุ่งโรจน์

ชีวิตที่เรียบง่ายของชาวนา การปลูกข้าวบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของภาคกลาง ซึ่งแตกต่าง จากขีวิตอันโอ่อ่าของชาววัง การเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีของชาติตะวันตก ชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่งดงามตระการตา

องค์ อื่นๆ

  • รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย

    องก์ที่ 3
  • ท่องไปในไตรภพ

    องก์ที่ 2