สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

 • เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • สยามนิรมิตมีบริการรถรับ-ส่งฟรี ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • กรุณาใช้ทางออกหมายเลข ๑
 • บริการรถรับ-ส่งตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๕ น.
 • ใช้เวลารอบละประมาณ ๑๕ นาที ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • ให้บริการตามลำดับผู้มาก่อน ได้รับบริการก่อน
 • บริการส่งลูกค้าหลังจบการแสดงที่ MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 2

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

 • ได้รับรางวัลประเภทดี สำหรับสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับผู้พิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๒ และ๒๕๕๓
 • ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
 • ที่จอดเก้าอี้รถเข็นเพื่อนั่งชมการแสดงภายในโรงละคร
 • สำรองเก้าอี้รถเข็นไว้สำหรับผู้พิการหรือสูงอายุ ตามคำขอ
 • มีพื้นที่ลาดสำหรับเก้าอี้รถเข็น ในพื้นที่ทั่วไป
 • ห้องน้ำเฉพาะ ที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

ห้องละหมาด

สยามนิรมิตได้จัดพื้นที่สำหรับเป็นห้องสวดมนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม